Hizmet Standartları

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
# Kimlik
# Adres Beyanı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA

Gelir Tahsili İşlemleri
# Kişinin veya Bir Yakının gelmesi ile Tahsilat anında yapılır.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 DAKİKA

Giderlerin Ödenmesi
# Fatura

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN

Su Abone İşlemleri
# Nüfus Cüzdan Fotokopisi
# Yapı Kullanma İzin Belgesi
# Adres Beyanı
# Sayaç Bilgileri

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 20 DAKİKA

İmar Durumu
# Aplikasyon Krokisi
# Plan Örneği
# Tapu Fotokopisi
# Harç Makbuzu
# Dilekçe

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 GÜN

İnşaat Ruhsatı ( 200 M2 den Az ) ( Yapı Denetimine Tabi Olmayan )
# Zemin Etüd Raporu
# Yol Kod Tutanağı
# Proje ve Teknik Uygulama Sorumlularından Taahhütname
# Sorumluların Sicil Durum Belgeleri
# Proje
# Aplikasyon Krokisi
# Plan Örneği
# Tapu Fotokopisi
# Harç Makbuzu
# İnşaat İmar Planı Dışında Yapılacak ise Tarım İl Müdürlüğünden Uygun Görüş Yazısı.
# Devlet Su İşlerinden Uygun Görüş Yazısı.
# Mal Sahiplerinin Taahhütnamesi.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN

İnşaat Ruhsatı ( 200 M2 den Fazla ) ( Yapı Denetimine Tabi Olan )
# Zemin Etüd Raporu
# Yol Kod Tutanağı
# Proje ve Teknik Uygulama Sorumlularından Taahhütname
# Sorumluların Sicil Durum Belgeleri.
# Proje
# Aplikasyon Krokisi
# Plan Örneği
# Tapu Fotokopisi
# Harç Makbuzu
# Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
# Şantiye Şefliği Oda Belgesi
# Şantiye Şefliği İkametgahı
# Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi
# Müteahhit Ticaret Sicil Kaydı.
# Mal Sahibi ve Müteahhit arasındaki Sözleşme.
# Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi.
# Yapı Denetime İlişkin Bilgi Formu.
# İşyeri Teslim Tutanağı.
# Yapı Denetim Taahhütnamesi
# Yapı Denetim İzin Belgesi.
# Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
# İnşaat İmar Planı Dışında Yapılacaksa Tarım İl Müdürlüğünden Uygun Görüş Yazısı.
# Devlet Su İşlerinden Uygun Görüş Yazısı.
# Karayolları Bölge Müdürlüğünden uygun görüş yazısı.
# Orman İşletme Müdürlüğünden uygun görüş yazısı.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN

Yapı Kullanma İzin Belgesi
# İskan Raporu
# SGK Pirim Borcu olmadığına dair yazı
# Vergi Dairesi İlişik Kesme yazısı
# Telekom Ankastre Raporu
# Beton Numune Basınç Dayanım Raporu
# Beton Çeliği Numune Çekme Deneyi Raporu.
# Yapı Denetim İş Bitirme Tutanağı
# Harç Makbuzu
# Sığınak Raporu
# İskan Dilekçesi
# Asansör İşletme Ruhsatı.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN

İşyeri Açma Ruhsat İşlemleri
# Nüfus Cüzdan Fotokopisi
# Fotoğraf ( 4 adet )
# Ustalık Belgesi / Çiftçilik Belgesi
# Tapu Fotokopisi
# Yapı Kullanma İzin Belgesi
# Kira Kontratı
# Esnaf Sicil Kaydı / Ticaret Odası kaydı
# Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş kaydı
# İmza sirküleri
# Şirket Sözleşmesi.
# İtfaiye Raporu
# ÇED Raporu ( Gereklidir/ Gerekli Değildir)
# İşyeri Akım Şeması
# İşyeri Yerleşim Planı
# Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Uygun görüşü

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 DAKİKA

Düğün Salonu ve ya yer tahsisi
# Dilekçe-Resmi Yazı
# Tahsis Ücreti Makbuzu

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN

Erzak ( İaşe Yardımı ) ( Ramazan Ayında )
# Muhtaçlık Belgesi
# T.C. Kimlik Numarası

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA

Yol Yapım ve Tamir Hizmeti
# Dilekçe ve telefon ile müracaat
# Şikayetin mücavir sınır içinde olması.
# İstisnai Durumlarda İmar Planı veya Kroki

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA İLE 3 HAFTA ARASI

Yol Kotu Hizmeti
# Dilekçe
# Yol Kotu Tutanağı
# Tapu Kayıt Örneği
# İmar Durumu
# Dosya Harç Makbuzu
# Dosya Harita Mühendisleri Tarafından Hazırlanmış olmalı.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA

Yol Kazı Hizmeti ( Asfalt- Parketaş )
# Dilekçe
# Yol Kazı İzin Belgesi
# Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisinden ücretin yatırıldığına dair makbuz

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA

Yol Açım Hizmeti Ham Yollar ile Yeni Açılan İmar Yollarına Malzeme Serimi

evlilik
hizmet standartlarý
iskur
Etik Komisyon
Faliyet Raporu
Kurumsal

Projelerimiz

Anket

Yenice Belediyesi Hizmetlerinden Memnun musunuz?

Evet
Hayır
İdare eder

Hizmetlerimiz