Tarım Faaliyetleri

lklim Durumu: Ilçemizin iklimi kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise ılık ve yağışlı geçer. Karadeniz´den sonra enfazla yağış alan yer ilçemiz ve çevresidir. Yağışlar genellikle yağmur, kışın ise zaman zaman kar yağışı şeklindegörülmektedir. En yüksek sıcaklık Ağustos ayında, en düşük sıcaklık ise Ocak ve Şubat aylarında görülmektedir.Sonbahardaki ilk donların (Kırağı) erken düşmesi ve ilkbahardaki son donların (kırağı) geç düşmesinden dolayıbazı yıllar tarım ürünlerini önemli oranda etkilemektedir.

Toprak Durumu: İlçemizin toprak yapısı engebeli ve yer yer düzlükler şeklindedir. İlçemizde 311.257 dekar tarım arazisi mevcut olup bunların %68´i engebeli, %32´si ise düzlükler; yani ovadır. Tarım arazilerinin %72´si kuru, %9´u sulu, %14´ü sulamaya elve­rişli arazidir. %5´i ise işlenmeyen otlakiye arazidir.

Su Durumu: Ilçemizde yağış, belirli aylarda olması sebebiyle yaz aylarında ekili alanlarda suya ifıtiyaç bulunmaktadır. Mevcut iki adet gölet (Yenice ve Sameteli) ve yapımı de­vam eden Karaköy, Koruköy. Kalkım, Davutköy, göletleri bulunmaktadır. Akçakoyun, Araovacık, Ahiler, (Hamdibey ovası), Çukuroba, Çırpılar, Kayatepe, Sofular, Çınarcık köylerinde gölet yapılabilir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Yeraltı suları ile sulanmak­tadır. Ilçemizde gölet yapılabilecek birçok dere bulunmaktadır. Bunlardan yeterince isti­fade edilememektedir.

Üretim: Tarla Bitkileri: Toplam 186260 dekar tarla bitkileri ekim sahası vardır. Bunların başında hububatgiller (buğday 136700 dekar, yulaf 10500 dekar, arpa 8100 dekar, çavdar 3700 dekar), baklagiller (K. fasulye6800 dekar, nohut 1300 dekar, bakla 1350 dekar), Sebzeler (kırmızı biber 10500 dekar, yeşil biber-kurutmalık 850 dekar, domates 2100 dekar)
Sanayi Bitkileri Üretimi: Toplam olarak 2300 dekar olup başta 21150 dekarla tütün gelmekte 600 dekar susam, 550 dekar Ayçiçeği, ekimi yapılmaktadır. 1991 yılında hava şartlarının iyi gitmemesinden dolayı dikim sahasında biraz azalma görülmüştür.

Bağ bahçe ürünleri üretimi: İlçemizde 460 dönüm toplu meyvelik mevcuttur. Bu­nun yanında 1750 dekar bağ vardır. Meyveler ve üzüm genellikle içeride tüketilmektedir. 3500 ton üzüm. 119 ton elma, 25 ton şeftali, 22 ton kiraz üretilmektedir

Çayır-Mer´a ve Yem Bitkileri üretimi: Ilçemizde 400 dekar yonca, 100 de­kar fiğ, 10 dekar korunga üretimi yapılmaktadır. Yoncadan toplam 2000 ton, fiğden 100 ton, korungadan 10 ton kuru ot elde edilerek hayvan beslemede kaba yem olarak tüketilmektedir. Bunun yanında köylerde çayır ve otlakiyelerden de kuru ot üretimi yapılmaktadır.

Üretimi Arttıran Faktörler:

Sulama: Sulamanın üretimi arttırmadaki yeri büyüktür. %30 oranında üretimi arttırır. Yalnız yeterli sulama gerekmektedir. Sulamanın şekli de üretimi etkiler. Üretimi en fazla yağmurlama sulama arttırır.

Gübreleme: Üretimi %20 oranında etkiler. Toprak numunesi alımı ve bunun neticesi tavsiyeler doğrultusunda, bilinçli gübre kullanmak üretimi önemli oranda arttırır.

Tarımsal Alet ve Makine: Tarımda verimliliği arttırmak ve kazançlı bir sektör haline getirmek için alet ve makinanın da üretime etkisi etkisi büyüktür. Ilçemizde günlük 35 ton kapasiteli Davutköy Tar. Kalk. Koop. Salça Fabrikası ve Araovacık kalkınma Koo­peratifinin günlük 10 ton kapasiteli mandırası mevcuttur. Bunun yanında iki adet özel sektöre ait mandıra bulunmaktadır. Bununla beraber kurutulmuş sebze üretimi yapan Gıda Sanayii A.Ş. vardır.

Tohumluk: Tohumlukların yenilenmesi ve yüksek verim veren tohumlukların kul­lanılması %15 oranında üretimde verimi arttırır.

Tarımsal Kredi ve Örgütleme: Üreticiye istediği zaman ve her alanda kredi kullandırılarak üretici darboğazdan kurtarılmış olur. Orgütlenmenin de üretime katkısı vardır. Ilçemizde Ziraat Bankası´nın yanında 4 adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır. Üretici ortaklarına düşük faizli kredi ve tarımsal girdi sağlamakta, bunun yanında 33 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 7 adet Toprak Su Kooperatifi mevcuttur.

Zirai Mücadele: Üretimde ziral mücadele bir mecburiyettir. Üretime etkisi büyüktür. %15 oranında etkiler. Bazı yıllar üretimderı en başta gelen faktördür. Bitki üzerindeki hastalık ve zararlı ancak mücadele yapılarak önlenir. llaçların yanında diğer mücadele şekilleri de kullanılır.
Tarımsal Eğitim: Tarımdaki tüm yeniliklerin zamanında üreticiye intikalinin üretimi arttırmada örıemli payı vardır. Ayrıca oranı %10 dur. İlçe Tarım MüdürIüğCince üreticiye çiftçi mektubu dağıtılıııakta, arıcılık kursu açılmakta, biçerdöver sahiplerine biçerdöver kursu açılmakta, yayçep v.s. Ile tarımsal eğitim yapılmaktadır.

Bibercilik: Yağ biberi olarak tanınan, salçalık kırmızı biber, yöremizde Yenice Gıda Sanayii A.Ş. kurulduktan sonra 1966 yılında fabrika veznedarı Yusuf Çalışkan tarafından, Bursa ili Gürsu kasabasından getirilen fideler, Ahmet Gündüz´ün tarlasına, Haşim Akça´ya ekti­rilerek, elde edilen tohumlar çevredeki çiftçilere dağıtılmıştır. Biber ekimi Yenice Gıda Sa­nayü A.Ş. ce teşvik edilmiş ve bölgeye yaygınlaştırılmıştır.

Yöreye ekonomik katkısı büyük olan bibercilik fabrikasının işletme kapasitesirıin artması ile genişletilmiştir. Bugün Yenice dışında Çan, Biga, Bayramiç, Ezine ve Gönen yörelerine kadar biber ekimi yaygınlaştırılmıştır.

evlilik
hizmet standartlarý
iskur
Etik Komisyon
Faliyet Raporu
Kurumsal

Projelerimiz

Anket

Yenice Belediyesi Hizmetlerinden Memnun musunuz?

Evet
Hayır
İdare eder

Hizmetlerimiz