Cumartesi
Yağışlı
12°C | 18°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
11°C | 16°C
Pazartesi
Çok Bulutlu
7°C | 16°C

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

T.C.

ÇANAKKALE - YENİCE İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

 

Yüklenici 7 Tepe Şehir Planlama Ofisi tarafından düzenlenen;

 

         Belediyemiz 01.04.2011 tarih, 17 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı’nın 50LIID İmar Paftasında ‘‘Ticaret Alanı’’ olarak belirlenen 279 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller; 280 Ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller; 281 Ada 1,2,3,4,5 parsellerde Çarşı Yenileme Projesi 4. 5. ve 6. Etapların uygulanması kapsamında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi doğrultusunda uygulama yapılarak farklı mülkiyetleri birleştirip daha düzenli imar adaları oluşturabilmek ve bu doğrultuda bütüncül bir inşaat yapılanmasını sağlayabilmek amacıyla Belediyemiz Meclisinin 03.09.2019 tarih 2019/44 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) bendine istinaden;

          1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızın 50LIID İmar Paftasında mevcut planda önerilen bütüncül Ticaret Alanı tadil edilerek, 7 m genişliğindeki Yaya Yolunun içinde kalan 3 adet Ticaret Alanı oluşturulmuş, bu alanların tamamı yapılanma alanı olarak belirlenmiş ve bu 3 ticaret alanı arasında ise bir Meydan Alanı oluşturulup, planlama alanının kuzeyinde Otopark ve Yeşil Alan oluşturulmuş, Ticaret Alanı olarak belirlenen alanda yapılanma koşulları; mevcut plan kararları aynen korunarak ‘‘E(emsal)=1,50, Y ençok=10,50 m, yapı yaklaşma mesafeleri yollara ve Yeşil Alana 0(sıfır) m olacak şekilde tadil edilmiş olup 16.09.2019 tarihinde Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 20 nci maddeleri gereğince tüm halkımıza ilanen duyurulur.

16.09.2019 

Copyrigt © 2019 Yenice Belediye Başkanlığı ®